Vi bygger din hemsida och hjälper dig att komma igång så att du sedan kan sköta din sida själv. Vi använder oss av CMS-verktyget Joomla som är ett av marknadens mest populära.
Joomla är gratis och byggt på öppen källkod.

Vårt grundpaket ger dig en komplett hemsida - du behöver inte tänka på inställningar, FTP, databaser och kan istället fokusera på den dagliga driften.
Vi har stor erfarenhet av Joomla och om att bygga hemsidor.

joomla kontrollpanel